Mitä eroa on mindfulnessilla ja meditaatiolla?

Mitä eroa on mindfulnessilla ja meditaatiolla?

Mindfulness on sekä tapa suhtautua maailmaan yleisesti että yksi meditaation muodoista, joka keskittyy tietoiseen läsnäoloon. Mindfulness-meditaatio on yksi tavallisimmista meditaation muodoista.

Mindfulness ja meditaatio ovat kaksi eri käsitettä, mutta niitä käytetään usein yhdessä tai tarkoittamaan samaa asiaa. Mindfulness ja meditaatio myös määritellään kontekstista riippuen monin eri tavoin, joten ei ole ihme, jos ne aiheuttavat hämmennystä.

Meditaatio on yleinen käsite, johon kuuluu monenlaisia mielenharjoitusmenetelmiä. Meditaation harjoituksia ovat esimerkiksi istumameditaatio, kävelymeditaatio ja jooga. Meditaatioon voi kuulua mindfulness, mutta ei välttämättä.

Mindfulness tarkoittaa tietoisuustaitoa, johon kuuluu tietoinen läsnäolo ja tietoisuus omasta mielentilasta ja ympäröivästä maailmasta. Mindfulnessiin voi sisältyä erilaisia meditaatioharjoituksia, mutta se ei välttämättä ole meditaatiota. Tietoisuutta voi harjoittaa osana arkipäivän toimintoja, kuten ruuanlaittoa, hampaiden harjaamista, luonnossa kävellessä tai poluilla juostessa.

Putositko kärryiltä? Tämän kirjoituksen tarkoituksena on selkeyttää näiden konseptien suhde toisiinsa ja madaltaa kynnystäsi aloittaa polku kohti hyvinvointia.

Mitä on meditaatio?

Meditaatio viittaa tyypillisesti monenlaisiin muodollisiin mielenharjoitusmenetelmiin, joissa olennaisinta on keskittyminen. Meditaatioharjoituksissa keskittymisen avulla pyritään rauhoittamaan ja tyhjentämään mieli. Keskittymisen kohteena on esimerkiksi oma hengitys, tietyt äänet tai toistettu mantra.

Meditaatio on yleinen käytäntö, joka on kuulunut eri uskontoihin ja filosofisiin suuntauksiin tuhansien vuosien ajan. Länsimaissa meditaatio on nykyään osa wellness-elämäntapaa, ja sitä harjoitetaan sekä terapeuttisiin että hyvinvointitarkoituksiin, kuten stressin hallintaan, ahdistuksen vähentämiseen ja keskittymiskyvyn parantamiseen.

Meditaation ydinajatus on tietoisesti pysähtyä ja antaa aikaa itselle sulkemalla kaikki muu tekeminen pois meditaation ajaksi. Meditaatioharjoituksella onkin yleensä selkeä alku ja loppu sekä tietty kesto, vaikkapa kaksikymmentä minuuttia.

Meditaatio on muodollinen työkalu mielen harjoittamiseen. Moniin meditaatioharjoituksiin kuuluu jokin tietty asento, muttei kaikkiin. Useimmissa meditaatiomuodoissa pyritään kehittämään tietoisuutta omasta mielen tilasta ja ajatusvirroista, sekä oppimaan hallitsemaan mieltä ja sen toimintaa.

Meditaatiolla voi olla monia erilaisia muotoja, kuten:

 • istumameditaatio,
 • kävelymeditaatio,
 • mantra-meditaatio,
 • rukousmeditaatio,
 • mindfulness-meditaatio.

Kävelymeditaatio on hyvä esimerkki mindfulness-meditaatiosta, jossa tarkoituksena on tulla tietoiseksi, miltä kävely tuntuu.

Lue myös: Kävelymeditaatio luonnossa: 10 askelta hyvinvointiin

Mitä on mindfulness?

Mindfulness on tietoisuustaito, joka tarkoittaa tietoista läsnäoloa ja tietoisuutta omasta mielestään sekä ympäröivästä maailmasta. Se on kykyä elää hetkessä ja olla läsnä tässä hetkessä ilman, että mieli vaeltelee menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Läsnäolo tarkoittaa, ettet kelaile loputtomiin mönkään mennyttä työprojektia tai mieti päivällisen ääressä, että pyykitkin pitäisi pestä.

Mindfulnessissa keskeistä on oppia havainnoimaan tietoisesti omia ajatuksiaan ja tunteitaan ilman arvostelua. Mindfulness-harjoitus on tavallaan olemisen harjoittelua. Sen harjoittelua, ettei tee mitään muuta kuin on hetkessä, hyväksyen omat ajatukset ja tuntemukset sellaisina kuin ne sillä hetkellä sattuvat olemaan. Tietoisuutta voi harjoittaa koko ajan, eikä vain kahta tuntia viikossa.

Mindfulnessia voi harjoittaa monella tavalla, kuten meditaation, hengitysharjoitusten tai kehotietoisuusharjoitusten avulla. Toisin sanoen, tietoisuutta voi harjoittaa sekä epämuodollisesti että muodollisesti. Kun harjoitat tietoisuustaitoa arkipäivässä, pyrit olemaan läsnä ja tietoinen kaikessa mitä teet ja ajattelet. Kun teet muodollisia mindfulness-harjoituksia, teet mindfulness-meditaatiota.

 • Mindfulness on siis sekä tapa suhtautua maailmaan yleisesti että yksi meditaation muodoista, joka keskittyy tietoiseen läsnäoloon. Mindfulness-meditaatio on yksi tavallisimmista meditaation muodoista. Käsitteiden sotkeutuminen toisiinsa liittyykin usein pääasiassa juuri tähän kytkökseen.

Mitä on mindfulness-meditaatio?

Mindfulness-meditaatio on tietoista läsnäoloa kehittävä meditaatioharjoitus, joka auttaa sinua keskittymään nykyhetkeen ja hyväksymään sen sellaisena kuin se on. Mindfulness-meditaatioharjoitus auttaa sinua harjoittamaan tietoista läsnäoloa arjessa, jotta voit tulla tietoisemmaksi ajatuksistasi, tunteistasi ja kehon tuntemuksista.

Mindfulness-meditaatio sisältää yleensä hengityksen tarkkailemista, kehon tuntemusten tarkkailemista, tietoista havainnointia ja ajatusten huomaamista ilman niihin tarttumista. Harjoituksen tarkoituksena on oppia myös huomaamaan, kun mielesi lähtee vaeltamaan ja palauttamaan huomiosi takaisin nykyhetkeen.

Mindfulness-meditaatiolla voit kehittää tietoisuuttasi omista sisäänrakennetuista reaktioistasi erilaisiin asioihin. Kun olet erittäin läsnä, tiedostat reaktiosi erilaisissa tilanteissa ja voit vapaasti muuttaa niitä toisenlaiseksi. Mindfulness-meditaation myötä voit myös oppia sietämään vaikeita tunteita ja stressiä, kehittää myötätuntoa itseäsi ja muita kohtaan, sekä parantaa keskittymiskykyäsi.

Varsinkin erityisherkät ihmiset, jotka ovat taipuvaisia asioiden ylenpalttiseen pyörittelemiseen mielessään, voivat hyötyä suuresti mindfulness-meditaatiosta. Toisaalta erityisherkkyyteen kuuluu usein luontainen korostunut tietoisuus ympäröivästä maailmasta ja itsestä. Mindfulness-meditaatio auttaa kuitenkin ottamaan tervettä etäisyyttä omiin ajatuksiin ja tuntemuksiin sekä lopettamaan turhan itsensä kritisoimisen ja mieltä kuormittavien asioiden vatvomisen.

Mindfulness ja meditaatio – tavoitteena hyvinvointi

Sekä mindfulnessissa että meditaatiossa pyritään yleensä saavuttamaan rauhallinen ja avoin mielentila. Mindfulnessissa keskeistä on olla tietoisesti läsnä hetkessä ja tarkkailla ajatuksia avoimesti ja tuomitsematta. Mindfulnessissa ajatuksia ei pyritä hallitsemaan tai tukahduttamaan, vaan niitä tarkkaillaan ilman arvostelua ja hyväksytään sellaisina kuin ne ovat.

Meditaatiossa tähdätään usein mielen rauhoittamiseen sekä ajatusten vähentämiseen ja niistä täydellisesti irti päästämiseen, tyhjään mieleen. Meditaatiossa käsitys ajan kulusta voi kadota, kun taas läsnäolossa voi olla hyvinkin tietoinen ajasta.

Mindfulnessissa ja meditaatiossa ajatukset ja mielentila voivat olla hyvin erilaisia, mutta eivät välttämättä. Kokemukset ovat yksilöllisiä, ja samankin harjoituksen aikana mielentila voi muuttua.

Myös mindfulnessin ja meditaation tavoitteet voivat olla erilaisia, vaikka molemmissa pyritään kehittämään mielen tietoisuutta ja läsnäoloa.

 • Mindfulnessin tavoitteena on yleensä kehittää tietoista läsnäoloa ja hyväksyvää asennetta nykyhetkeen. Tavoitteena on oppia olemaan tietoisesti läsnä elämän eri tilanteissa ja oppia hyväksymään niitä sellaisina kuin ne ovat.
 • Meditaation tavoitteena voi olla esimerkiksi mielen rauhoittaminen, stressin lievittäminen tai tietoisuuden kehittäminen. Tavoitteena voi olla myös löytää henkilökohtaisia oivalluksia tai kehittää tiettyjä henkisiä ominaisuuksia, kuten myötätuntoa, kärsivällisyyttä tai keskittymiskykyä.

Mindfulness ja meditaatio eivät ole kilpailuja tai suorituksia, vaan henkilökohtaisia harjoituksia, joiden tarkoituksena on kehittää omaa tietoista läsnäoloa ja hyvinvointia.

Lähteitä:
Kabat-Zinn (1990)
Thompson & Waltz (2007)


Mindfulness Hyvinvointi Meditaatio
– SHARING IS CARING –

LISÄÄ TARINOITA

4 Avautumiset

 • Janne

  Janne
  14.3.2023 12:03

  Mindfulnesshan on myös riisuttu ja länsimaalaistettu muoto meditaatiosta, josta on käsittääkseni poistettu mm. filosofia ja dharma, eli elämänkatsomus. Myös harjoituksen päämäärä nähdään eri tavalla. Kaikki nämä mitkä on artikkelissa sanottu mindfulnessiin kuuluviksi asioiksi, kuuluvat myös aitoon meditaatioharjoitukseen siinä muodossa, kun sitä buddhalaisissa perinteissä harjoitetaan. Meditaatioharjoitusta pidetään yllä ympäri vuorokauden, tiibetinbuddhalaisuudessa jopa unen aikana. Meditaatiossa ei varsinaisesti pyritä tyhjentämään mieltä, vaan se tyhjenee harjoituksen syventyessä. Siinä mielessä meditaatiossa pyritään menemään syvemmälle tietoisuuden kerrosten läpi kuin mindfulnessissa.

  • Aino

   Aino
   19.3.2023 23:03

   Kiitos kommentista!
   Joo nämä ovat hieman haastavia konsepteja, sillä tosiaan se mitä itämaisessa perinteessä tapahtuu saattaa olla jotain aivan muuta, kun ilmiöt sulautuvat länsimaisiin ympäristöihin. Samoin määrittelyt ja ylipäänsä ymmärrys konsepteista vaihtelee niin kulttuureista kuin ihmisistä toiseen. Esim. meditaatioharjoituksen kesto länsimaissa on erittäin todennäköisesti alle tunnin, vaikka se perinteessä jatkuisi kellon ympäri. Oikeastaan yksi mitä halusin kirjoituksellani tuoda esille, liittyy juuri aikakäsitykseen. Katson, että mindfulness eli tietoisuustaito on laadullinen ominaisuus, joka on mahdollista integroida kaikkeen ihmisen valveillaoloaikaan, kukaties mieli jatkaa samaa rataa yön pimeinä tunteinakin, mutta epäilen tätä. Ja kaikki valveillaoloaika ei suinkaan muutu meditaatioksi, vaikka kovasti tietoinen olisikin - ilman että siihen tietoisesti pyrkisi. Meditaatiolla sen sijaan on alku ja loppu, ja tietoinen ele aloittaa ja lopettaa harjoitus. Ja totta, meditaation voi kyllä katsoa pyrkimykseksi mennä syvemmälle.

 • Martti

  Martti
  6.5.2023 09:05

  Kiinnostavaa.Pitää muistaa ja ottaa käyttöön.

  • Aino | In the Woods, Dear

   Aino | In the Woods, Dear
   21.6.2023 22:06

   Kiitos kommentista! Suosittelen lämpimästi varsinkin mindfulness-taitojen herättelyä tavallisessa arjessa :)

EDELLINEN JUTTU
Mikä lisää onnellisuutta? Yksi asia on ylitse muiden
SEURAAVA JUTTU
Luonto­pyhiinvaellus:
10 kokemusta merkitykselli­sellä matkalla